Τίτλος

Ενίσχυση της επιχείρησης: «MANICON CONSTRUCTION & REAL ESTATE DEVELOPERS ΕΕ» που επλήγη από τον Covid-19 στην Ήπειρο


Φορέας Υλοποίησης

«MANICON CONSTRUCTION & REAL ESTATE DEVELOPERS ΕΕ»


Προϋπολογισμός

15.000,00 €


Διαρθρωτικό Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης


Περιγραφή

Κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της Covid -19


Στόχοι - Αποτελέσματα

Βελτίωση ρευστότητας επιχείρησης – διατήρηση θέσεων εργασίας