Δαπάνες συμβολαίου αγοράς ακινήτου

 

• Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτου: Ορίζεται φόρος μεταβίβασης 3% επί της αναγραφόμενης αξίας του συμβολαίου.
• Αμοιβή Δικηγόρου: Ορίζεται κατόπιν συμφωνίας για να πραγματοποιήσει το νομικό έλεγχο του ακινήτου. Για την παράσταση του στο συμβόλαιο αγοράς το ποσοστό κυμαίνεται από 1% έως 1,5% πλέον ΦΠΑ. Η παράσταση του δικηγόρου στο συμβόλαιο δεν είναι πλέον υποχρεωτική, όμως η συμμετοχή του σε αυτό είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστούν ο αγοραστής καθώς και ο πωλητής του ακινήτου.
• Αμοιβή Συμβολαιογράφου: Διαμορφώνεται ανάλογα με το ποσό του συμβολαίου.
• Αμοιβή Κτηματομεσίτη: Ορίζεται σε συγκεκριμένο ποσοστό 2% πλέον του αναλογούντος νόμιμου ΦΠΑ επι της τιμής πώλησης του ακινήτου.
• Τέλος Μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο: Τέλος μεταγραφής 0,475% επί του τιμήματος πλέον ΦΠΑ.

Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες