Sylvie & Michel
October 12, 2020
Caren
November 23, 2020
Sylvie & Michel
October 12, 2020
Caren
November 23, 2020

Netherlands
For years we have dreamed of having a holiday home abroad someday. A few years before reaching our retirement, we realized that if we continued dreaming, our plan would never be realized. Because we had already spent our holiday in Greece a number of times with great pleasure, we first wanted to have a look there. Especially the area around Parga was very attractive to us, so we seriously started looking for a house in that area. In the spring of 2014, putting our words to action, we entered the office of Ionion Real Estate, on the boulevard of Parga, for a first orientation. What we remembered very well from our first meeting with Dimitris Donis is that he told us with great enthusiasm about an upcoming project in the immediate vicinity of Parga and of course that he would be pleased to be of service to us. Although we were impressed by his enthusiasm, that evening we didn't get any further than exchanging some contact details. Back in Holland, we took almost a year to consider the impressions we had of the meeting with Dimitris, but above all to ask ourselves the question: "Are we really going to do this?" However, the more seriously we thought about this, the more obstacles we saw: What is it like to buy a house (or have it built) in Greece, what legal rules do you have to deal with and how do you know if you are doing business with a bona fide company? That is why we first obtained information from a specialist in Greek real estate matters in the Netherlands. By coincidence he knew Dimitris and his company, and spoke very positively about them. With all the new information we went back to Parga in the fall of 2015 for the next step. What we had already heard in the Netherlands was once again confirmed in Greece: finding an existing holiday home to our taste in the vicinity of Parga could well become a long-term affair. Our attention therefore quickly shifted to having a house built for us. Together with Dimitris we went to look at various plots of land. One of them, at the end of the road that leads from Valtos beach into the direction of Ali Pasha's castle, was immediately very popular with both of us. After a new period of reflection of several months, we put our ideas on the layout of a house on paper. The architect with whom Dimitris works a lot has translated this into a more realistic design and after 2 or 3 adjustments to our wishes it was clear to us: This is going to be our dream home. Now it got exciting, because business really needed to be done now. We travelled back to Greece at the end of September to buy the plot of land and to sign the construction agreement. We obtained legal assistance from the Netherlands in this and also in the preparatory phase. In retrospect, we may have asked for assistance on too many points, but it did give us a certain reassurance. After signing the construction agreement, a period of waiting, waiting and waiting started. Of course all authorities had to assess the license applications and in Greece they do so very, very thoroughly. After 7 months, on May 5, 2017, the green light was given and construction could start. After that, everything went very quickly. We were able to see how the outer walls were erected in May, the roof was finished in July and a few weeks later we received the message that we could sleep in our new Greek home in early November. On October 31, we arrived in Parga and were just able to see the finishing touches to the installation of the kitchen. During our signing visit we had chosen some of the tiling and the colours of the kitchen, the window frames and the doors, but because one cannot arrange everything from a distance, we had left the completion of most of the detail to Dimitris. Now we could see how he had interpreted our wishes. It probably sounds exaggerated, but everything looked beautiful, often more beautiful than we imagined. He had perfectly sensed our taste and special wishes! On our next visit in May 2018, the garden and pool were also ready. They looked perfect too. We do have the impression that it is important that Dimitris stands behind the choices made by his customers. He may build the house for you, but he also sees it as his own baby! Two years have passed since and we are still delighted with our Greek home. If we have any questions or problems, we can still contact Dimitris and his staff, especially Katerina is always there. They also regularly help us with all kinds of administrative matters and they assist us when it appears once again that the Greek language remains a major obstacle for us. It will probably never happen, but should we ever plan to build another house near Parga, we will certainly use the services of Dimitris again! Anneke & Luc Hooghwerff September 2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Al jaren dromen we ervan om ooit een vakantiehuis in het buitenland te hebben. Een paar jaar voordat we met pensioen gingen, realiseerden we ons dat als we zouden blijven dromen, ons plan nooit zou worden gerealiseerd. Omdat we onze vakantie al een aantal keer met veel plezier vakantie in Griekenland hadden doorgebracht, wilden we daar eerst een kijkje nemen. Vooral de omgeving rond Parga was voor ons erg aantrekkelijk, dus wilden we juist in die omgeving serieus op zoek gegaan naar een huis. In het voorjaar van 2014 gingen we, de daad bij het woord voegend, het kantoor van Ionion Real Estate, aan de boulevard van Parga, binnen voor een eerste kennismaking. Wat we ons nog goed herinneren van onze eerste ontmoeting met Dimitris Donis is dat hij ons met veel enthousiasme vertelde over een aankomend project in de directe omgeving van Parga en dat hij ons uiteraard graag van dienst zou zijn. Hoewel we onder de indruk waren van zijn enthousiasme, kwamen we die avond niet verder dan het uitwisselen van enkele contactgegevens. Terug in Nederland namen we bijna een jaar de tijd om na te denken over de indrukken die we hadden opgedaan tijdens de ontmoeting met Dimitris, maar vooral om onszelf de vraag te stellen: "Gaan we dit echt doen?" Hoe serieuzer we hier echter over nadachten, hoe meer obstakels we zagen: hoe is het om een huis te kopen of te laten bouwen in Griekenland, met welke wettelijke regels heb je te maken en hoe weet je of je zaken doet met een bonafide bedrijf? Daarom hebben we eerst informatie ingewonnen bij een specialist in Griekse vastgoedzaken in Nederland. Toevallig kende hij Dimitris en zijn bedrijf, en sprak hij er zeer positief over. Met alle nieuwe informatie gingen we in het najaar van 2015 terug naar Parga voor de volgende stap. Wat we in Nederland al hadden gehoord, werd in Griekenland nogmaals bevestigd: het vinden van een bestaand vakantiehuis naar onze smaak in de buurt van Parga zou wel eens een aangelegenheid van lange adem kunnen worden. Onze aandacht verschoof daarom al snel naar het zelf laten bouwen van een huis. Samen met Dimitris zijn we verschillende percelen gaan bekijken. Een hiervan, aan het einde van de weg die van het strand van Valtos richting het kasteel van Ali Pasha voert, viel meteen bij ons beiden erg in de smaak. Na een nieuwe bedenktijd van enkele maanden hebben we onze ideeën over de indeling van een huis op papier gezet. De architect waar Dimitris veel mee samenwerkt heeft dit vertaald naar een serieus ontwerp en na 2 à 3 aanpassingen aan onze wensen was het ons duidelijk: dit wordt ons droomhuis. Nu werd het spannend, want zaken moesten nu echt geregeld worden. We reisden eind september terug naar Griekenland om het stuk grond te kopen en de bouwovereenkomst te ondertekenen. In deze en ook in de voorbereidingsfase hebben wij juridische bijstand uit Nederland gekregen. Achteraf hebben we misschien op te veel punten om hulp gevraagd, maar het gaf ons wel een gerustgesteld gevoel. Na ondertekening van de bouwovereenkomst begon een periode van wachten, wachten en nog eens wachten. Uiteraard moesten alle autoriteiten de vergunningsaanvragen beoordelen en in Griekenland doen ze dat heel, heel grondig. Na 7 maanden, op 5 mei 2017, werd groen licht gegeven en kon de bouw beginnen. Daarna ging alles heel snel. We konden zien hoe de buitenmuren in mei werden opgetrokken, het dak was in juli klaar en een paar weken later kregen we het bericht dat we begin november in ons nieuwe Griekse huis konden slapen. Op 31 oktober kwamen we aan in Parga en konden we net de laatste hand zien leggen aan de installatie van de keuken. Tijdens ons teken-bezoek hadden we een deel van het tegelwerk en de kleuren van de keuken, de kozijnen en de deuren gekozen, maar omdat je niet alles van een afstand kunt regelen, hadden we de uitvoering van de meeste details aan Dimitris overgelaten. Nu konden we zien hoe hij onze wensen had geïnterpreteerd. Het klinkt waarschijnlijk overdreven, maar alles zag er prachtig uit, vaak mooier dan we ons hadden voorgesteld. Hij had onze smaak en speciale wensen perfect aangevoeld! Bij ons volgende bezoek in mei 2018 waren de tuin en het zwembad ook klaar. Ook die zagen er ook perfect uit. We hebben wel de indruk dat het belangrijk is dat Dimitris achter de keuzes van zijn klanten staat. Hij mag het huis voor jou bouwen, maar hij ziet het ook als zijn eigen kindje! Sindsdien zijn er twee jaar verstreken en we zijn nog steeds heel blij met ons Griekse huis. Als we vragen of problemen hebben, kunnen we nog steeds contact opnemen met Dimitris en zijn medewerkers, vooral Katerina. Ook helpen ze ons regelmatig bij allerlei administratieve zaken en staan ze ons bij als weer eens blijkt dat de Griekse taal voor ons een groot obstakel blijft. Het zal waarschijnlijk nooit gebeuren, maar als we ooit van plan zijn om een ander huis te bouwen in de buurt van Parga, zullen we zeker weer een beroep doen op Dimitris en zijn mensen! Luc & Anneke Hooghwerff September 2020

PHOTO GALLERY